بن کتاب نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
ساعت ٧:٢۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱/٢۸   کلمات کلیدی: دانشجو

نمایشگاه بین المللی کتاب تهران با 25دوره برگزاری یکی از برجسته ترین نمایشگاه های بین المللی کتاب در سراسر جهان ...، حضور بیش از 2 هزار 500 ناشر داخلی و 1700 ناشر خارجی و بازدید بیش از 5 میلیون نفر از این نمایشگاه و...
زمان ثبت نام  بن کتاب از 1392/01/26 تا 1392/02/06 از طریق سامانه ثبت نام کارت الکترونیکی یارانه‌ای کتاب ... ، 

زمان برگزاری نمایشگاه  از 11 تا 21 اردیبهشت 1392و...