پاییز
ساعت ۱٠:٤۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۳/۱٩   کلمات کلیدی: شعر لکی

کی موشی پاییز گنه                            برگله پاییز بی بنه

کی موشی پاییز زرده                           رنگ زرد رنگ درده

ارا موشیم غم یعنی پاییز                       تا کاسه صبر ماو سرریز

پاییز رنگ عشقه                                 زردم رنگیه ا بهشته

 

از شعرای خودمه تقدیم به کسانی که با یه شکست ناامید نمیشن


شعر لکی در مورد پاییز با نام پاییز

کی موشی پاییز گنه                            برگله پاییز بی بنه

کی موشی پاییز زرده                           رنگ زرد رنگ درده

ارا موشیم غم یعنی پاییز                       تا کاسه صبر ماو سرریز

پاییز رنگ عشقه                                 زردم رنگیه ا بهشته

 

از شعرای خودمه تقدیم به کسانی که با یه شکست ناامید نمیشن