خودمان باشیم : لک لکستانی
ساعت ۱٠:٤٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۳/٢٠   کلمات کلیدی: قوم لک

خودمان باشیم: لک لکستانی

متاسفانه بین ما لکا یه عادتی هست که وقتی از منطقه خودمون خارج میشیم خودمونو لک معرفی نمیکنیم .کرمانشاهیامون میگیم کردیم و لرستانیا هم میگن لریم به خصوص قشر تحصیل کرده و دانشجو.دلیلم میاریم که نمیدونن لکی چیه؟

چه اشکالی داره توضیح بدیم لکی چیه؟شما میدونستید کریم خان زند لک بوده؟افراد بزرگ زیاد داریم ولی از بس خودمونو چسبوندیم به کردا و لرا کسی متوجه نمیشه.

بیایم یه ذره برای اصالت خودمون ارزش قائل بشیم.


خودمان باشیم: لک لکستانی

متاسفانه بین ما لکا یه عادتی هست که وقتی از منطقه خودمون خارج میشیم خودمونو لک معرفی نمیکنیم .کرمانشاهیامون میگیم کردیم و لرستانیا هم میگن لریم به خصوص قشر تحصیل کرده و دانشجو.دلیلم میاریم که نمیدونن لکی چیه؟

چه اشکالی داره توضیح بدیم لکی چیه؟شما میدونستید کریم خان زند لک بوده؟افراد بزرگ زیاد داریم ولی از بس خودمونو چسبوندیم به کردا و لرا کسی متوجه نمیشه.

بیایم یه ذره برای اصالت خودمون ارزش قائل بشیم.