نقطه ضعف
ساعت ٥:٥٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۳/٢٤   کلمات کلیدی: زندگی

رام کنندگان حیوانات سیرک برای مطیع کردن فیل ها از ترفند ساده ای استفاده می کنند.زمانی که حیوان هنوز بچه است یکی از پاهای او را به درختی می بندند.حیوان جوان هرچه تلاش می کند نمی تواند خود را از بند خلاص کند اندک اندک...


این عقیده که تنه درخت خیلی قوی تر از اوست در فکرش شکل می گیرد.وقتی حیوان بالغ ونیرومند شد کافی است شخصی نخی را به دورپای فیل ببندد و سر دیگرش را به شاخه ای گره بزند،فیل برای رها کردن خود تلاشی نخواهد کرد.

پای ما نیز همچون فیل ها اغلب با رشته ی ضعیف و شکننده ای بسته شده است اما از آنجا که از بچگی قدرت تنه درخت را باور کرده ایم به خود جرات تلاش کردن را نمی دهیم غافل از آنکه برای به دست آورددن آزادی یک عمل جسورانه کافیست.