نگاهی به قوم لک در جمهوری داغستان
ساعت ٧:۱٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۳/٢٧   کلمات کلیدی: داغستان ،قوم لک

مردمان قوم لک و پاره ای از لکستان در داغستان

مردمان قوم لک در داغستان در بخش مرکزی بخش های کوهستانی در حد فاصل
نواحی لک و کولینکسی زندگی می کنند. طبق سرشماری جمعیت سال 2010میلادی حدود 161هزار نفر لک که معادل حدود 5.6درصد کل جمعیت است در داغستان زندگی می کنند.

تاریخ قوم لک در جمهوری داغستان روسیه
قوم لک همواره مورد تهاجمات زیان های زیادی واقع شده است که بیشتر با هدف تغییر دین و مذهب و... صورت گرفته است، جنگ جدید قفقاز سبب در رنج افتادن دوباره لک ها شد.


این عکسی  است که بسیار بیان شده از لک های داغستان است

داغستان ، Dagestan، دانشجویان لک دانشگاه تخصصی علوم اقتصادی ، lakail ues

برخی از طوایف قوم لک در طول تاریخ به علل مختلف از جمله جنگ ها و ... از ماوای
اصلی خود کوچ و در سایر سرزمین های همسایه سکنی گزیده اند. یکی از سرزمین هایی که
دارای جمعیت قابل توجهی از قوم لک است جمهوری خودمختار داغستان در روسیه و در ناحیه
قفقاز است.

بیشتر مردم داغستان از اقوام مختلف نژاد قفقازی
هستند به گونه ای که 102 ملیت در این جمهوری زندگی می کنند. به واسطه حضور گروه‌های
قومی بسیار گوناگون در این سرزمین، به‌جز زبان روسی بیش از ۳۰
زبان دیگر از جمله آواری، لکی، آذربایجانی، اگولی، چچنی، دارگینی،
کومیک، لزگی، نوگایی، رتول، طبرسران، تاتی اران و ... نیز در داغستان صحبت می‌شود.

مردمان قوم لک و پاره ای از لکستان در داغستان

مردمان قوم لک در داغستان در بخش مرکزی بخش های کوهستانی در حد فاصل
نواحی لک و کولینکسی زندگی می کنند. طبق سرشماری جمعیت سال 2010میلادی حدود 161هزار نفر لک که معادل حدود 5.6درصد کل جمعیت است در داغستان زندگی می کنند.

تاریخ قوم لک در جمهوری داغستان روسیه

مردمان قوم لک و نیز سایر ملت های ساکن در ناحیه قفقاز در طول اعصار
همواره در بطن برخی رخدادهای تاریخی بوده است. قوم لک در ناحیه قفقاز در طول تاریخ
به دفعات مورد هجوم بیگانگانی قرار گرفته اند که هدفشان تغییر دین و مذهب این قوم
به کمک زور و شمشیر و یا مطیع ساختن آنان بوده است. از جمله این اقوام بیگانه که لک
ها قفقاز را مورد هجوم قرار داده اند می توان به اعراب، ترک ها، تاتارها و مغول ها
اشاره کرد. شاید بتوان خطرناک ترین حمله را هجوم قزاق ها دانست که سعی در نابودی
تمامی اقوام غیر مسیحی و و حتی برخی مسیحیان قفقاز داشتند. در این میان اقوام مختلف
قفقاز در برابر تهاجمات بیگانه از خود تصمیم های متفاوتی را نشان دادند. برخی در
برابر متجاوزان ایستادگی کرده در حالیکه برخی دیگر ترجیح دادند که برای دفاع از خود
به نواحی کوهستانی تر کوچ کنند در حالیکه تاریخ نشان میدهد که دسته دوم دچار
اشتباهی بزرگ شدند.

قوم لک همواره در طول این تهاجمات زیان های زیادی را متحمل شده است. جنگ
جدید قفقاز سبب در رنج افتادن دوباره لک ها شد. بسیاری از لک ها در این جنگ کشته و
زخمی، بسیاری از خانه و کاشانه های آنان ویران و یا غارت و بسیاری از آنان یتیم و
یا بیوه شدند.