مناطق لک نشین (لکستان)
ساعت ٩:۳٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۳/۱٤   کلمات کلیدی: لکستان

در اینجا با نقشه برخی از مناطق لک نشین را برای شما دوستان نشان می دهیم که البته نمی توان گفت که به طور 100 درصد این مناطق از قوم لک هستند و صد البته در مناطق دیگری هم لک زبانان زندگی می کنند


در اینجا با نقشه برخی از مناطق لک نشین (لکستان) را برای شما دوستان نشان
می دهیم که البته نمی توان گفت که به طور 100 درصد این مناطق از قوم لک هستند و صد البته در مناطق دیگری هم لک زبانان زندگی می کنند

البته دقیق روی این نقشه ها از لحاظ علمی کار نشده است به همین دلیل بعضاً با هم فرق می کنند و ممکن است هر کدام برای اهداف خاصی طراحی شده باشند که با هم فرق می کنند.

اول عکس کشور عزیزمان ایران

 

Iran ، ایران

 

عکس اول

مناطق لک نشین

عکس دوم

lakestan ،لکستان

 

عکس سوم

 

نقشه لکستان ، نقشه مناطق لک نشین

 

عکس چهارم

lakestan ، لکستان ، laki

عکس پنجم

 

lakestan

 عکس ششم

لکستان ، lakestan