درصدهای رتبه 60 مدیریت بازرگانی کارشناسی ارشد93

    درصدهای رتبه 60 مدیریت بازرگانی کارشناسی ارشد93 از دانشگاه علوم اقتصادی     نمره به درصد نام درس 15/56 زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / 8/89 ریاضی وامار 58/33 تئوریهای مدیریت 65/00 اقتصادخردوکلان سفید مالیه عمومی ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 54 بازدید

درصدهای رتبه 26 مدیریت مالی کارشناسی ارشد93

درصدهای رتبه 26 مدیریت مالی کنکور کارشناسی ارشد از دانشگاه علوم اقتصادی     آخرین رتبه مجاز در سهمیه در رشته های پیام ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 44 بازدید

دومین جشنواره غذای دانشجوی + تصاویر

به همت کانون یاریگران معاونت دانشجویی و فرهنگی جشنواره غذای دانشجویی در سلف دانشکده مدیریت برگزار شد. جشنواره غذای دانشجویی با ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 164 بازدید

درصدهای رتبه 54 اقتصاد کارشناسی ارشد 93

درصدهای رتبه 54 اقتصاد دانشگاه علوم اقتصادی در کنکور کارشناسی ارشد 93     نتیجه در رشته های پیام نور وغیرانتفاعی آخرین رتبه مجاز ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 46 بازدید

درصدهای رتبه 15 مدیریت بازرگانی کارشناسی ارشد93

  درصدهای رتبه 15 مدیریت بازرگانی کنکور کارشناسی ارشد93 دانشگاه علوم اقتصادی  نمره به درصد نام درس 66/67 زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / سفید ریاضی وامار 61/67 تئوریهای مدیریت 65/00 اقتصادخردوکلان سفید مالیه ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 55 بازدید

درصدهای رتبه 71 مدیریت مالی کارشناسی ارشد93

درصدهای رتبه 71 مدیریت مالی دانشگاه علوم اقتصادی در کنکورکارشناسی ارشد93  محمود پاکباز    نمره به درصد نام درس سفید زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / ۶/۶۷ ریاضی وامار سفید تئوریهای ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 49 بازدید

درصد های رتبه 35 اقتصاد کارشناسی ارشد93

درصد های رتبه 35 اقتصاد دانشگاه علوم اقتصادی در کنکور کارشناسی ارشد93 نتیجه در رشته های پیام نور وغیرانتفاعی آخرین رتبه مجاز ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 127 بازدید

درصدهای رتبه 3مدیریت بازرگانی کارشناسی ارشد92

کارنامه داریوش طهماسبی آقبلاغی رتبه سوم مدیریت بازرگانی 1392   نمره به درصد نام درس ۱۱/۱۱ زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / ۲۶/۶۷ ریاضی وامار ۸۱/۳۳ تئوریهای مدیریت ۵۸/۳۳ اقتصادخردوکلان سفید مالیه عمومی وبودجه سفید حسابداری ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 191 بازدید
خرداد 93
4 پست
شهریور 92
1 پست
خرداد 92
1 پست
اسفند 91
3 پست
بهمن 91
1 پست
دی 91
1 پست
آذر 91
2 پست
آبان 91
3 پست
مهر 91
1 پست
تیر 91
22 پست
خرداد 91
74 پست
کنکور
11 پست
دانشجو
14 پست
قوم_لک
23 پست
بانک
2 پست
لپ_تاپ
2 پست
اقتصادی
1 پست
زندگی
20 پست
دروغ
2 پست
عجایب
5 پست
اشتغال
1 پست
زیبایی
1 پست
سهام
1 پست
نخندیم
1 پست
پدر
1 پست
دینی
3 پست
شعر
4 پست
لکستان
5 پست
کاسی
2 پست
شعر_لکی
5 پست
زبان_لکی
3 پست
داغستان
2 پست
عشق
1 پست
سیمره
3 پست
هویت_لکی
1 پست
دوستی
1 پست
lakail_ues
5 پست
گوردخمه
1 پست
هرسین
1 پست
lak
1 پست
اسم_+_وند
1 پست