دیروز لک؟ امروز لک؟ فردای لک؟

دیروز لک:دو قرن پیش تر جمعیت لکستان بسیار کمتر از نصف جمعیت دومیلیونی فعلی بود،اما با آن وجود مردم لک بدون نیاز به هیچ قوم دیگر روزگار میگذراندند و قابل ذکر است که تا قبل از آمیختگی با اقوام دیگر نه تنها با همان جمعیت کم میتوانستند نیاز خود را رفع کنند،از نظر باور و اعتقاد و روح و روان هم حال و روز بهتری نسبت به امروز داشتند.
اما معلوم نیست که با وجود چند برابر شدن لک چه هدفی برای مردم لک وجود دارد که بدون کمک کرد و لر نمیتواند به آن برسد.

اما امروز لک:

اما امروز......چشم دوخته ایم به شبکه های استانی ایلام و کرمانشاه و لرستان که شاید در هفته و ماهی دقایقی هم به زبان لکی برنامه ای پخش کنند.

یا وصله ناجور به تن کورد و لر شده ایم صرفا برای پوشاندن  خلا خود کم بینی و بی اعتماد به نفسی خود که ما هم کورد و لر هستیم و مردم ایران ما را میشناسند.

یک روز جنوبی ترین کوردیم و روز بعد شمالی ترین لر.

زبان لکی را همنشین کلهری و کوردی جنوبی می کنیم با این پندار که بر سر لکی تاجی نهاده ایم.

کتاب های تاریخ و لغت را دوره میکنیم که نامی از لک و لکستان بیابیم و گویی اگر فلان شرق شناس اروپایی نامی از ما نبرده نباشد ما دیگر وجود نداریم.

 

اما غافل از اینکه مستندترین سند ما همان کشاورزان و دامدارانی هستند که چند هزار سال است در سرزمینشان راه میروند ، نفس میکشند ، حرف میزنند و برای لک بودن خود نیازی به تاییدیه ی فلان سیاح و جهانگرد ندارند.کافیست که به خود بنگرند تا لک بودن را با تار و پود خود احساس کنند.

فردای لک:و فردا........؟

 

/ 1 نظر / 27 بازدید
لکستان

آقا این چه مطلبیه که گذاشتی ما تمام افتخارمون گذشته پر بارمونه تازه جمعیت لکستان رو یک چهارم جمعیت کل ایران تخمین زدن چیه که گفتید از جمعیت 2 میلیونی امروز کمتر بوده بقایای لک زبانان قدیم که به سراسر ایران کوچ داده شدن و تبعید شدن حتی در کرمان و قم و..... هنوز هم هستن و طبق سند مهم زندگی اجمالی ایران تو هر منطقه ایران حتی بلوچستان طوایفی از لک زبانان زندگی میکردن و به عنوان تنها بومیان منطقه به طور معمول تو هر استانی بودن حالا شما جمعیت لکستان دیروز رو کمتر از لکستان امروز میدونید؟ واقعا صد رحمت به دشمن شما دیگه کی هستید جون مادرتون این مطلب رو حذف کنید دوستام به خاطر این مطلب کلی لک ها رو مسخره کردن