درج خبر تشکیل انجمن lakail ues در لک پرس

پایگاه خبری تحلیلی مستقل لک زبانان معروف به لک پرس خبر تشکیل انجمن lakail ues

را در این پایگاه خبری لک زبانان درج نمود از این اقدام این خبرگزاری کامل تقدیر و تشکر را داریم


جهت امتیاز دادن به این خبر در لک پرس کلیک نمایید

 

 

 پایگاه خبری تحلیلی مستقل لک زبانان
لک پرس 

 

/ 0 نظر / 10 بازدید