شعر باریکه احساس

 

دریغـــ از پاکی احساس یک شبنمــــ

و سهم نا شکیبـــ بغضـــ یک آلاله ی وحشی

دگـــر از بی وفـــایی ها

دو رویـــی

کینـــه ها

جــانمــ به تنگــ آمد

من اکنونــــ تشنه ی آغوش مهتابــــ

و نـــوازشـــ های بارانــمـ

نگاهتـ رو شناور کنــ

به روی نقش احساسمــ

مـرا دیوانه کنـــ

با خلسه ی ناز نفس هایتـــ

به چشمانتــــ قسم من خوب می دانمـــ

تمامــ قاصدکـــ ها آیـه های روشن عشقنـــد و

تــــو

تنها ترین باریکــه ی احساســـــــــــ در منشور

فــــردایی

/ 1 نظر / 10 بازدید
محمد

خیلی زیبا بود، مرسی