تقویم آموزشی سال 92 -91

تقویم دانشگاهی سال تحصیلی 92/1391

تقویم آموزشی دانشگاه تخصصی علوم اقتصادی برای سال 92 - 91 با اعمال یک سری تغییر و تحولات نسبت به گذشته

 لینک این خبر در سایت دانشگاه

 

تقویم دانشگاهی سال تحصیلی 91/1390

 

تقویم نیمسال اول 91-90

تقویم نیمسال دوم 91-90

انتخاب واحد : 21/6/90 تا 23/6/90

انتخاب واحد: 9/11/90 تا12/11/90

شروع کلاس ها : 26/6/90

شروع کلاس ها : 15/11/90

حذف و اضافه : 3/7/90 تا 9/7/90

حذف و اضافه :23/11/90 تا 30/11/90

پایان مهلت حذف اضطراری : 9/9/90

پایان مهلت حذف اضطراری : 20/2/91

پایان نیمسال :14/10/90

پایان نیمسال : 24/3/91

امتحانات :17/10/90 لغایت 1/11/90

امتحانات : 27/3/91 لغایت 7/4/91

 ues

تقویم نیمسال اول 92-91

تقویم نیمسال دوم 92-91

انتخاب واحد : 19/6/91تا 21/6/91

انتخاب واحد : 8/11/91تا 11/11/91

شروع کلاس ها : 25/6/91

شروع کلاس ها : 14/11/91

حذف و اضافه : 4/7/91 تا 5/7/91

حذف و اضافه : 23/11/ 91 تا 24/11/91

پایان مهلت حذف اضطراری : 8/9/91

پایان مهلت حذف اضطراری : 11/2/92

پایان نیمسال :13/10/91

پایان نیمسال : 15/3/92

امتحانات :16/10/91 لغایت 28/10/91

امتحانات : 18/3/92 لغایت 30/3/92

/ 1 نظر / 24 بازدید
محمدی

سلام نام وبلاگ من کمی تغییر کرده یعنی از حسابداران دانشگاه علوم اقتصاد به دانشجوی حسابداری دانشگاه علوم اقتصاد تغییر پیدا کرد لطفا در لینکستان تصحیح نمایید