آرم دانشگاه علوم اقتصادی

آرم دانشگاه تخصصی علوم اقتصادی

آرم دانشگاه تخصصی علوم اقتصادی

مشاهده تصویر فوق در ابعاد واقعی

 

 

آرم دانشگاه تخصصی علوم اقتصادی

ساختمان دانشگاه علوم اقتصادی دانشکده علوم مالی

دانشگاه علوم اقتصادی

 

آرم انجمن دانشجویان لک دانشگاه علوم اقتصادی

دانشگاه تخصصی علوم اقتصادی ، دانشجویان لک دانشگاه تخصصی علوم اقتصادی ، lakail ues

در صورتی که شما طرح بهتری را سراغ دارید به آدرس ایمیل مدیر وبلاگ ارسال نمایید.

متشکر

/ 0 نظر / 108 بازدید