قوم لک شهروند درجه دوم مرکز 4استان چرا؟

لک زبانان
شهروندانی درجه 2
نویسنده: نشریه اینترنتی
لکستان - دوشنبه ۸ خرداد ۱۳٩۱

حمید نظری ، قوم لک

 

 

 

حمید نظری:

دیربازی است که این قوم بزرگ مورد هجوم فرهنگی  همه جانبه قرارگرفته است.به تلاشهای نافرجام امثال رضاخان، نادرشاه و
آقا محمدخان قاجار در گذشته می توان اشاره نمودکه با هدف استحاله فرهنگی و با رویکرد تغییر لباس ، افتراق بین اقوام و تبعید انجام گرفت اما با افتخار می توان گفت که هر خانواده ای که به جایی تبعید شد مروج فرهنگ لکی در آن دیار شد و دچار هضم فرهنگی نشده و هویت فرهنگی خود را از دست نداد و این نقطه قوت و نشاندهنده اصالت این قوم است.

lak ، laki ، lakestan ، لک

اما با این همه اصالت فرهنگی و پیشینه تاریخی ، عدم دخالت درست در تعیین سرنوشت این قوم باعث شده است که سایر اقوام و دیگران برای این مردم تصمیم بگیرند و متاسفانه در سایه سایر اقوام قرار گرفته وبه عنوان شهروندانی درجه 2 در استانهای محل سکونتشان زندگی کنند. و مجبور هستند در مراکز استان محل سکونت خود ودر مراجعه به بیمارستانها و مراکز اداری به زبان ویا لهجه دیگری صحبت کنند

 که این خود باعث مشکلات عدیده ای از جمله تقابل فرهنگی شده و یا با برخوردی تحقیر آمیز مواجه شوند. و کار به جایی رسیده است که
متاسفانه در برنامه های تلوزیونی و رسانه های جمعی به این مردم با فرهنگ توهین می شود و این مسئله جای سکوت و اغماض نیست و این اقدام تداعی گر ظلم رضاخانی است

اما این بار به طریقی دیگر و متاسفانه از سوی خودی های جاهل .

به هر حال این نکته نادیده گرفته نشود که  آسیبها و نقاط ضعفی هم در این قوم وجود دارد که نتیجه سالها بی مبالاتی و عدم توجه بوده است. باتوجه به گفته جورج اورول هرچه بیشتر برتعصبات سیاسی خود آگاه
باشیم بیشتر می توانیم سیاست ورزی کنیم بی آنکه اصول اخلاقی و فکری خود را به پای آن بریزیم .

با آسیب شناسی این مسئله می توان گفت متاسفانه مولفه هایی چون خویشاوند گرایی شدید و خشونت گرایی به شکل گیری فرهنگ سیاسی خاص منطقه انجامیده و مانع مهمی برسر راه توسعه سیاسی است و بابررسی فرهنگ سیاسی و نظام طایفه ای مناطق لک زبان می
توان دریافت که سند عقب ماندگی این منطقه عدم انسجام و نفوذ خانها و مهتران قوم
بجای  قشر تحصیل کرده برسرنوشت مردم بویژه در انتخابات ها و تاثیر آنها بر اختلافات محلی و منازعات قومی و نفوذ در دستگا ههای اجرایی و اعمال خواسته های مورد نظر عزل
و نصب مسئولین ادارات و روی کار آمدن افراد ناشایست و برکناری افراد لایق و شایسته است .

وجود طایفه گرایی و قبیله گرایی خود نیز به خاطر عدم نقش سازی اجتماعی برای مردمان لک زبان بوده که ناگزیر به درون
طایفه و قبیله و افتخار به سنت های گذشته پناه برده اند و اینکه سالها بی مبالاتی و بی توجهی در این منطقه به علت  بی تفاوتی مردم در سرنوشتشان بوده است .

درحالیکه استعدادهای درخشان این قوم در سایر نقاط کشور تاثیر گذار بوده و از لحاظ علمی و مدیریتی خوش درخشیده اند و
توانایی جوانان این قوم  تکذیب ناپذیر بوده و هیچکس نمی تواند این موضوع آشکار را کتمان نماید .

نتایج بی توجهی ها باعث شده که بعضی از لک زبانان هویت خود را کنمان نموده و متاسفانه در میان اقشار تحصیل کرده نیز مشاهده
می گردد که در شان و یا در مصالح خود نمی بینند که بگویند لک زبان هستند
وراحت ترند که خودرا به نام قوم دیگری معرفی نمایند و این جریان خزنده ضدفرهنگی مثل غده سرطانی موجودیت این فرهنگ را نشانه رفته و اگر عزت نفس از دست رفته به این قوم برنگردد و عنوان لک زبان بودن موجب افتخار نگردد تاروپود این فرهنگ غنی از هم
پاشیده خواهد شد و لذا حتی افراطی گری و غلو در مطرح نمودن پیشینه تاریخی در ایجاد اعتماد به نفس و تغذیه فرهنگی از کارهای بسیار مهم وحیاتی می باشد.

و با تحول شرایط اجتماعی، تحولات اقتصادی را نیز شاهد باشیم چراکه برای هرگونه تحول اقتصادی و توسعه و رشد باید شرایط اجتماعی دگرگون شود و ثانیا گرایش ها و روحیه ها تغییر یابد.

/ 1 نظر / 32 بازدید
جهانگیر

برادر مقصر خودلکها هستن خودراغیرلک معرفی میکن