# شعر

شعر دانشگاه آزادی ها

شعریست زبان حال والدین دانشگاه آزادی ها همان روزی که فرزندم بشد وارد به دانشگاه                                                          برآمد از درون سینه ام از ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 40 بازدید