# کنکور

درصدهای رتبه 60 مدیریت بازرگانی کارشناسی ارشد93

    درصدهای رتبه 60 مدیریت بازرگانی کارشناسی ارشد93 از دانشگاه علوم اقتصادی     نمره به درصد نام درس 15/56 زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / 8/89 ریاضی وامار 58/33 تئوریهای مدیریت 65/00 اقتصادخردوکلان سفید مالیه عمومی ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 67 بازدید

درصدهای رتبه 26 مدیریت مالی کارشناسی ارشد93

درصدهای رتبه 26 مدیریت مالی کنکور کارشناسی ارشد از دانشگاه علوم اقتصادی     آخرین رتبه مجاز در سهمیه در رشته های پیام ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 50 بازدید

درصدهای رتبه 54 اقتصاد کارشناسی ارشد 93

درصدهای رتبه 54 اقتصاد دانشگاه علوم اقتصادی در کنکور کارشناسی ارشد 93     نتیجه در رشته های پیام نور وغیرانتفاعی آخرین رتبه مجاز ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 55 بازدید

درصدهای رتبه 71 مدیریت مالی کارشناسی ارشد93

درصدهای رتبه 71 مدیریت مالی دانشگاه علوم اقتصادی در کنکورکارشناسی ارشد93  محمود پاکباز    نمره به درصد نام درس سفید زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / ۶/۶۷ ریاضی وامار سفید تئوریهای ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 61 بازدید

درصد های رتبه 35 اقتصاد کارشناسی ارشد93

درصد های رتبه 35 اقتصاد دانشگاه علوم اقتصادی در کنکور کارشناسی ارشد93 نتیجه در رشته های پیام نور وغیرانتفاعی آخرین رتبه مجاز ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 140 بازدید