مناطق لک نشین (لکستان)

در اینجا با نقشه برخی از مناطق لک نشین (لکستان) را برای شما دوستان نشان
می دهیم که البته نمی توان گفت که به طور 100 درصد این مناطق از قوم لک هستند و صد البته در مناطق دیگری هم لک زبانان زندگی می کنند

البته دقیق روی این نقشه ها از لحاظ علمی کار نشده است به همین دلیل بعضاً با هم فرق می کنند و ممکن است هر کدام برای اهداف خاصی طراحی شده باشند که با هم فرق می کنند.

اول عکس کشور عزیزمان ایران

 

Iran ، ایران

 

عکس اول

مناطق لک نشین

عکس دوم

lakestan ،لکستان

 

عکس سوم

 

نقشه لکستان ، نقشه مناطق لک نشین

 

عکس چهارم

lakestan ، لکستان ، laki

عکس پنجم

 

lakestan

 عکس ششم

لکستان ، lakestan

 

 

 

/ 2 نظر / 776 بازدید
یه لک الشتری

سلام مه وژم لکم دکترا جامعه شناسیم فره هم مطالعم کردی .لک جزی یا شاخه اژملت کورده کارتو خوه و جیا مطرح نهن .کل هایم گرد یک تنیایم وای به حال روژی که جیا جیا هم بویم. مثل هس موشی که چوار نفر چهل نفر کتک دا ، اژ چهل نفر پرسیو هومه چهل نفر بینو چطور کشیراینو وتو ایمه چهل نفر تنیا بیمو اون چهار نفر و گرد یک بین گیونم خدا اره روژه ناری ساز جیای بینو.