تراکنش‌های ناموفق

چنانچه نسبت تراکنش‌های ناموفق یک بانک به کل تراکنش‌های شتابی آن بانک بیش از 15 درصد باشد،
به ازاء هر تراکنش ناموفق مبلغ 1500 ریال کارمزد از بانک صادر کننده کارت اخذ می‌شود.

تراکش ناموفق ، بانک ، خودپرداز ، علوم اقتصادی ،LAKAIL UES

به گزارش خبرنگار بانک و بیمه خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) ،تراکنش ناموفق به تراکنشی اطلاق می‌شود که در اثر استفاده کارت یک بانک در خودپرداز یا پایانه فروش فیزیکی
یا مجازی بانک دیگر ایجاد شده و از سوئیچ کارت بانک پذیرنده و مرکز شتاب عبور کرده و برای سوئیچ کارت بانک صادرکننده کارت ارسال شده است لیکن پاسخی از سوئیچ کارت بانک صادرکننده کارت بنا دلایلی به مرکز شتاب برگشت نشده و مشتری خدمت مورد تقاضا را دریافت نکرده است.

تعداد کارت‌های صادره توسط بانک‌ها همواره سیر صعودی داشته اما متأسفانه ظرفیت سامانه‌های مرتبط با کارت در بانک‌های کشور همگام با رشد تعداد کارت‌ها افزایش نیافته

و این امر
باعث کاهش کیفیت و سطح خدمت رسانی به دارندگان کارت شده است بطوری که تعداد تراکنش‌های ناموفق در خودپردازها و پایانه‌های فروش روند رو به رشد نشان می‌دهد.

اما ناموفق بودن تراکنش به دلایلی از جمله قطع ارتباط سوئیچ بانک صادرکننده کارت با مرکز شتاب، خاموش بودن سامانه‌های مرتبط با کارت بانک صادرکننده کارت و یا عدم توانایی سوئیچ بانک صادرکننده کارت به پاسخگویی به تراکنش در زمان مقرر شده به وقوع می‌پیوندد.


روش محاسبه
کارمزد به این صورت است که چنانچه نسبت تراکنش‌های ناموفق یک بانک به کل تراکنش‌های شتابی آن بانک بیش از 5 درصد باشد، به ازاء هر تراکنش ناموفق مبلغ 500 ریال کارمزد از بانک صادر کننده کارت اخذ می‌شود.

چنانچه نسبت تراکنش‌های ناموفق یک بانک به کل تراکنش‌های شتابی آن بانک بیش از 10 درصد باشد ، به ازاء هر تراکنش ناموفق مبلغ 1000 ریال کارمزد از بانک صادر کننده کارت اخذ می‌شود.

اما مدیر امور فن آوری اطلاعات بانک صادرات در گفت‌و‌گو با خبرنگار بانک ایسنا ‌درباره پرداخت خسارت توسط بانک در خصوص تراکنش‌های ناموفق گفت:

این عدد و پرداخت خسارت متغیر بوده و براساس تعداد تراکنش‌های ناموفق است که تراکنش‌های ناموفق روی خودپردازها و یا حتی روی پایانه‌های فروشگاهی اتفاق افتاده و متاثر از چند نکته است.

رضا گودرزی اظهار کرد: زمانی که از کارتی استفاده می‌کنیم این کارت از طریق یک مسیر زیرساخت ارتباطی باید به مرکز بانک رفته و حساب‌ها در آن مرکز متاثر می‌شود و اگر پولی برداشت شود‌ آن پول از مانده صاحب حساب کسر ‌شده و به دستگاه خودپرداز پیام می‌دهد

که مانده مشتری کم شده و پول به مشتری پرداخت می‌شود ولی اگر در این فاصله‌ی زمانی
پول برگشته و یا دستگاه خودپرداز یا پایانه فروش جواب ندهد به منزله تراکنش ناموفق محسوب می شود.

وی با بیان اینکه برای کاهش تراکنش ناموفق باید زیرساخت ارتباطی و سیستم‌های بانکی‌ بهینه و خوب باشد گفت: در بانک صادرات تلاشمان این بوده که سیستم‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری که مرتبط با انجام کار است در یک فرآیند بهینه ارتقاء یابد.

وی با بیان اینکه تراکنش‌های ناموفق بعضی مواقع منجر به مغایرت ‌شده و در برخی مواقع منجر به عدم انجام کار می‌شود گفت: گفته می‌شود اگر میزان تراکنش های ناموفق تا حدود 4 تا5 درصد باشد،

به صورت استاندارد جهانی است و به طور کلی در هر مقطع زمانی اگر این
میزان زیر پنج درصد باشد، تقریباً نرمال تلقی می‌شود.

 

منبع : ایسنا

 

 

/ 2 نظر / 23 بازدید
razipsychology@ymail.com

هسته مطالعات روانشناسی رازی متشکل از اساتید لک زبان روانشناسی است. اطلاع راسانی کنید.